Portal de l’equip Sorli – Portal de l’equip Sorli

Accés al portal de l'equip Sorli

Aquí trobaràs la teva informació personalitzada

Dona d'alta el teu correu electrònic
No tens correu electrònic?

L'empleat manifesta que el compte de correu facilitat és de la seva exclusiva titularitat i utilització. No s'accedirà al sistema utilitzant l'identificador i contrasenya d'un altre usuari. La responsabilitat de qualsevol accés realitzat utilitzant un email determinat recaurà sobre l'usuari al que hagués estat assignat, exonerant a SUPERFÍCIES D'ALIMENTACIÓN, S. A. de qualsevol accés no autoritzat al Portal Equip Sorli amb aquest compte de correu. De conformitat amb l'establert en la normativa de protecció de dades, t'informem que les dades que ens facilitis i aquelles de les quals ja disposem, s'utilitzen exclusivament per a la gestió i desenvolupament de la relació laboral. Les teves dades únicament seran visualitzades per tu. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant una sol·licitud (adjuntant la seva fotocòpia del DNI) dirigida a RRHH, C/CARRETERA DE MONTMELÓ, 108-120 08403 GRANOLLERS.